малко повече

За мен

Психолог и холистичен психотерапевт.
Допълнителни квалификации: треньор по емоционална интелигентност, сертифициран медиатор, професионално обучение по класически и лечебен масаж. Приоритетни области – психотерапия, психосоматика, управление на стреса и емоциите, психология и здраве, личностна мотивация и реализация.
Вярвам, че осъзнаването на вътрешните процеси и връзката им със здравето и удовлетвореността,
дава практически възможности за повишаване качеството на живот.

гледна точка

Блог

Какво е психосоматика?

от старогръцки: психи (ψυχή) – душа и сома (σῶμα) – тяло По дефиниция психосоматика е направление в медицината и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху появата и развитието на симптоми …