Терапия при психосоматични състояния

Терапията на психосоматични състояния, независимо от медицинското лечение, може да включва краткосрочна или дългосрочна психологическа подкрепа.

Консултациите са краткосрочна форма на психологическа помощ, насочена към практическото облекчаване на актуален в момента психосоматичен симптом, вероятно свързан с емоционални, мисловни, поведенчески или най-общо казано – личностни причини. Работата е фокусирана върху конкретни стъпки и начини за намаляване на дискомфорта тук и сега, с цел подобряване на състоянието и връщане към относителен баланс.

Облекчаването на текущото състояние освобождава психически и физически ресурс да поработите отново, самостоятелно върху случилото се, като по този начин се погрижите за себе си в по-дългосрочен, бъдещ план. Тук задачата ви е свързана със себеопознаване, търсене на предпоставките за появата на симптома и изследване на по-дълбоките причинно-следствени връзки между специфичните особености на вашата личност, начина ви на живот, взаимодействието ви със социалната среда и възникналото здравословно затруднение.

Ако срещнете трудности по време на този процес,

психотерапията е дългосрочна форма на психологическа подкрепа. Тя е начин за изследване и справяне с по-трайно присъстващи затруднения, които могат да бъдат в сферата на хронична болка, здравословни отклонения без изяснена диагноза, трудности при възстановяване след болест или травма, постигане на удовлетворителен живот с хронични здравословни състояния и др. Тук работата ви е свързана със самоосъзнаване, осмисляне и възможности за промяна на базови причини или нагласи, които са в основата на повечето личностни затруднения, с които се срещаме в ежедневието, включително и в здравословен план. Целта е едно по-дълбоко виждане на цялостната картина на живота ви, за постигане на удовлетвореност в личен, човешки план.