Размисли за безсънието

Този, който иска да заспи и онзи, който не може да заспи Замисляли ли сте се над това, че в моменти на безсъние, вие сякаш сте свидетели на сцена, в която участват двама – един, който иска да заспи и друг, който не може да заспи. Но кой сте вие всъщност? Някой от двамата? Дали само единият? Или и двамата? И дали „вторият“ не може да заспи или просто не… Прочетете повече »Размисли за безсънието

Терапия при психосоматични състояния

Психосоматични са всички онези състояния, които са породени от невидимите връзки между нашия вътрешен емоционално-мисловен свят и физиологията на тялото ни. Психосоматика е направление в медицината и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху появата и развитието на симптоми и болестни състояния в тялото. Това е на практика свързващото звено между психология и физиология на човека. Терапията на психосоматични състояния, независимо от медицинското лечение, може да включва краткосрочна или… Прочетете повече »Терапия при психосоматични състояния