Повече за мен

Изследовател, партньор, мечтател.

Изследвам в полето на психологията, приоритетно в областта на стратегиите за справяне със стреса, управление на емоциите и личностната мотивация.

Партнирам в психотерапия, популяризирайки я като метод за подобряване на хронични здравословни състояния или за постигане на пълноценен живот с тях.

Мечтая и практикувам психотерапевтичната работа като начин за повишаване на личностната удовлетвореност и реализация в живота.

Избирам индивидуален подход, както в краткосрочните консултативни срещи, така и в дългосрочната си практика. Поставям акцент върху себе опознаването, чрез изучаване на връзката между емоции, чувства, мисли, тяло и поведение. Осъзнаването на вътрешните процеси и как те определят здравето и удовлетвореността, дава практически възможности за повишаване качеството на живот.

Ето какво още бих споделила за пътя си:
Ученическата ми любов в областта на професиите беше астрономията. Завърших физика с тази специалност, за да разбера, че това е била романтична младежка мечта, че професионалната реализация в тази област не съответства на човешката ми същност и не би ме удовлетворила. Преориентирах се бързо, защото обичам да уча нови неща, работих на няколко места, след което създадох своя фирма за видеомонтаж и рекламни клипове. Работейки с много хора от всякакви сфери и професии установих, че самото общуване с тях ми носи допълнително удовлетворение, защото ме интересува индивидуалността на човека. Наблюдавах приликите и разликите, търсех обяснения за силните и слаби страни. В комунакацията изучавах също себе си, собствените си затруднения, и понякога експериментирах с нови начини на общуване, след което виждах промените, до които водят.
Ето така стигнах до зрялата професионална любов в живота ми. Завърших психология, след което специализация като холистичен психотерапевт и обучение за консултант по управление на емоциите и стреса. Оцених стойността на психологическата работа с емоционалните фактори при възникването на някои хронични здравословни състояния и физически симптоми без изяснена физиологична причина. За да придобия реални наблюдения върху връзката емоции-тяло, завърших допълнително професионално обучение по класически и лечебен масаж. Да помагам със своите умения на хората, които искат да подобрят здравето, начина си на живот и личностната си реализация, ми носи истинско удовлетворение.
В основата на работата ми е търсенето на индивидуалната и неповторима за всеки човек връзка между физическо, емоционално и социално здраве. Това е и неговата лична емоционална интелигентност, която може да бъде осъзната и развивана. Ключовата дума за мен е промяна, затова разработих свой метод, който нарекох „Промяна чрез промяна“. Предлагам, насърчавам, провокирам и партнирам за промяна. Защото стойността на онова, което чрез промяна можете да направите за себе си, надхвърля всичко, което друг би могъл да направи за вас.
Не спирам да се уча, да търся и да откривам. Обичам да пътешествам, да съм сред природата, да чета и да общувам с хората. Практикувам Сейтай – японска система за хармонизиране на тялото. Обичам промените, и да, притеснявам се понякога от тях, но имам смелостта не само да ги посрещам, но и да ги предизвиквам. Имам и трудни и вдъхновяващи моменти по пътя си. Споделям го накратко, за да мога да кажа, че обратно на клишето „Животът е кратък.“, аз твърдя: „Животът е дълъг и можем да го променим толкова пъти, колкото имаме смелостта да го направим.“