Терапия при психосоматични състояния

Психосоматични са всички онези състояния, които са породени от невидимите връзки между нашия вътрешен емоционално-мисловен свят и физиологията на тялото ни. Психосоматика е направление в медицината и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху появата и развитието на симптоми и болестни състояния в тялото. Това е на практика свързващото звено между психология и физиология на човека. Терапията на психосоматични състояния, независимо от медицинското лечение, може да включва краткосрочна или… Прочетете повече »Терапия при психосоматични състояния