Програма за цялостен подход към здравето в СПА Медикъл център ЕЛИЯ

СПА Медикъл център ЕЛИЯ е създаден през 1994 г. в град София и оттогава предлага и непрекъснато развива своите методи за кинезитерапия, рехабилитация и профилактика, за да бъде в крак с нуждите на своите клиенти. Дългогодишната история на центъра позволява да се проследи честотата на срещане на определена симптоматика. Текущите наблюдения (2018 г.) показват тенденция за увеличаване на броя на клиентите посещаващи центъра със следните оплаквания: синдром на хронична умора – фибромиалгия; бърнаут синдром; тензионно главоболие; болки в гърба и кръста като следствие от психически стрес.
В отговор на тези актуални нужди, Елена Ковачева – създател на център ЕЛИЯ и дългогодишно практикуващ специалист по медицинска кинезитерапия, в партньорство с Бианка Йовова – психолог и консултант по управление на стреса, разработват собствена методика за цялостен подход към здравето, която включва следната пакетна програма:

  1. Кинезиологична консултация, за оценка на функционалната активност.
  2. Консултация с психолог, насочена към оценка на начина на живот и възможностите за управление на стреса.
  3. Изработка на индивидуална лечебна или профилактична програма за възстановяване на функционалното равновесие.
  4. Практическо обучение за управление на стреса и емоционален баланс.
  5. Изготвяне на комплексна програма за постигане на трайни резултати. Мотивация.

Методиката е разработена на база съвременния цялостен подход в медицината, включващ взаимно свързани компоненти – тяло, мислене, емоции и поведение. Отчита се ролята на начина на живот, социалните фактори и въздействието на ежедневния стрес, израз на които са хронична умора, хронична болка, безсъние, тензионно главоболие, нарушени физиологични функции на тялото.

Все по-често срещано явление е човек да изпитва реална болка или функционални смущения, без да могат да бъдат открити физиологични основания за това. Здравословното състояние на всеки човек се влияе от различни фактори. Реакциите към промените във външната среда са индивидуални и обусловени, както от конкретни предразположения на тялото, така от ежедневните, повтарящи се поведения, свързани с преценка и отговор на ежедневните трудности. Най-общо казано, здравето на човека е резултат от способността му да приспособи не само тялото, но и нагласите и поведението си към средата, в която живее. Ето защо, в Програма за цялостен подход към здравето на СПА Медикъл център ЕЛИЯ е предвидена едновременно с пълноценната грижа за тялото и допълнителна методика за адаптация и управление на ежедневния стрес, предизвикан от живота в съвременната социална среда.

Повече за услугите на СПА Медикъл център ЕЛИЯ прочетете тук…