Проекти

НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ИМАМ ВРЕМЕ – Книга за Времето

Автори: Калина Стефанова, Бианка Йовова

Книга за всеки активен човек, който изпитва недостиг на време, и е готов да изследва както своите причини, така и своите способности, разширявайки хоризонта на уменията си в търсенето на партньорство с Времето.

„Нямам време да отделя време за това, как мога да имам повече време.“ – този затворен кръг, този модел и начин на живот е една от най-жестоките причини за недостиг на време и неудовлетвореност.

Можете да разчупите този модел. Отделете това време. Направете го съзнателно и нека времето, отдадено за четенето или слушането на тази книга, да е първата ви инвестиция във вашия личен проект „Имам време”.

Това е книга за нас и вас – хората, на които понякога (или може би твърде често…) не им стига времето за нещата, които искат, обичат и могат да правят. Това е книга за отношенията ни с Времето – можем ли да бъдем партньори, вместо противници. И как? В нея се говори за Времето като личност, която, ако се опитаме да си представим, застанала в опозиция срещу нас, може да се окаже, че твърде много си приличаме… И също, че като във всяка връзка между двама, ако положим усилия и се поинтересуваме от „другия”, ако бъдем участващи и даващи в партньорството, ще получим от тази „връзка” много повече, отколкото сме предполагали.

Днес успешната реализация в живота се свързва освен с коефициента на интелигентност (IQ), също така и с емоционалната интелигентност (EQ), която включва управление на емоциите, управление на стреса, управление на времето и т.н. Успехът е истински привлекателен, когато видимите постижения не са за сметка на вътрешната удовлетвореност.

Нов, нестандартен, забавен и едновременно с това напълно сериозен и практичен подход към темата за управление на времето ни.

Повече за книгата прочетете тук.

Поръчайте печатна, аудио или електронна версия на Книга за Времето оттук.


ПСИХОСОМАТИКА: информационна страница

Проект, чиято мисия е в популяризирането на психосоматиката, както на теория, така и като практика за цялостен подход към здравето, включващ едновременно с възможностите на медицината и възможностите на човешката личност да участва в процесите на оздравяване.
По дефиниция психосоматика е направление в медицината и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху появата и развитието на симптоми или болестни състояния в тялото.


Програма за цялостен подход към здравето в СПА Медикъл център ЕЛИЯ

СПА Медикъл център ЕЛИЯ предлага и непрекъснато развива своите методи за кинезитерапия, рехабилитация и профилактика. В отговор на актуалните нужди на клиентите, Елена Ковачева – създател на център ЕЛИЯ и специалист по медицинска кинезитерапия, в партньорство с Бианка Йовова – психолог и консултант по управление на стреса, разработват собствена методика за цялостен подход към здравето. Това е пакетна услуга, която предвижда едновременно с пълноценната грижа за тялото и допълнителна програма за адаптация и управление на ежедневния стрес, предизвикан от живота в съвременната социална среда.

Методиката е разработена на база съвременния цялостен подход в медицината, включващ взаимно свързани компоненти – тяло, мислене, емоции и поведение. Отчита се ролята на начина на живот, социалните фактори и въздействието на ежедневния стрес, израз на които са хронична умора, хронични болки в гърба и кръста, безсъние, тензионно главоболие, нарушени физиологични функции на тялото.


ПРОМЯНА ЧРЕЗ ПРОМЯНА

Метод, базиран на личния ми житейски опит и убеждението, че именно личният опит, личното участие и личните преживявания създават доверие в собствените ресурси. Основната идея на този проект е да вдъхновява и да събужда желанието за живот.
Целта на метода е да даде практически индивидуален и различен за всеки човек инструмент за трансформация, който може да бъде прилаган в различни житейски области: здраве, личностна промяна, социални умения. В експерименталния етап на метода всеки сам за себе си утвърждава доверието в собствените си ресурси чрез лично преживяване за силата и смисъла на промяната на елементи от ежедневието.


НАПРАВИ ТАЗИ КНИГА

Проект за споделяне на човешкия опит в различни житейски роли и ситуации, чрез разказите на участници или наблюдатели, а това сте самите вие!
Всеки може да участва – като автор или като читател. Крайната цел е издаването на поредица от книги, всяка от които обединява истории или размисли, свързани от обща тематика.